Учебни планове

VIII клас – профил “Английски език”

VIII клас – “Екскурзоводство”

VIII клас – профил “Немски език”

VIII клас – “Организация на хотелиерството”

IX клас – профил “Английски език”

IX клас – “Екскурзоводство”

IX клас – профил “Немски език”

IX клас – “Организация на хотелиерството”

X клас – профил “Английски език”

X клас – “Екскурзоводство”

X клас – профил “Немски език”

X клас – “Организация на хотелиерството”

XI клас – профил “Английски език

XI клас – профил “Немски език”

XI клас – “Организация на хотелиерството”

XII клас – профил “Английски език

XII клас – профил “Немски език

XII клас – “Организация на хотелиерството”