Профил „Чужди езици“- Английски език

Профил „Чужди езици“- Английски език

Английски ли? Защо?

Много просто, защото английският е номер 1! А ти искаш да си номер 1!

Английският език е най-използваният език в света, най – лесният и най-полезният. Той дава възможност за кариерно развитие в безброй области като:

  • Дипломацията;
  • Комуникацията;
  • Науки;

Английският е езикът на новото време, на високите технологии и на иновациите. Той дава тон за личностно развитие и емоционално израстване. Той не е просто езика на Шекспир или на Холивуд, а езикът на милиони English speakers – англоговорящи, от различни националности от всички краища на света – една безпределна общност. Използвайки този звучен език, човек става част от нея и това е гаранция за вълнуващи изживявания за цял живот.

  • Ние сме единствената гимназия със статут на езикова в областта;
  • Освен интензивното изучаване на английски език, паралелката предлага втори чужд език по избор – испански, руски, френски.
  • Само при нас в цялата София-област има преподавател американец, който е носител на езика! За учебната 2022/2023 г. това е г-н Емил Закариан: