ПРОФЕСИЯ „ХОСПИТАЛИТИ МЕНИДЖЪР“

Рестарт на паралелката „Организация на хотелиерството“!

От новата учебна година въвеждаме разширено изучаване на английски език в нея, като освен това се изучава и втори чужд език по избор. Учебното съдържание е подбрано така, че дава всички знания и умения за овладяване на управленските процеси и тънкостите в туристическата индустрия. Гимназията вече има споразумение за партньорство с един от най-добрите колежи в света – Cezar Ritz Colleges Switzerland. Така най-успешните ученици ще получат възможността да бъдат стипендианти в Швейцария. В преговори сме за сключване на партньорство и с верига във Франция за осигуряване на стажове в там. Имаме споразумение за провеждане на учебните практики в 5-звездния „Хаят“, който скоро отваря врати в гр. Правец!

След ковид кризата хоспиталити мениджмънтът е една от най-търсените професии в световен мащаб, сочат проучванията на пазара на труда! Възползвайте се от възможностите, които получавате при нас за един успешен старт в живота!

Курсът на обучение дава знания и формира умения за:

  • Организация и ръководене на различните сектори на хотела;
  • Планиране и организиране допълнителни дейности в хотела и туристическата анимация;
  • Управление на технологиите, прилагани в хотелиерството и ресторантьорството;
  • Овладяване на съвременни маркетингови и рекламни концепции за стандартите за работа и изискванията за високо качество на хотелиерския продукт;
  • Работа със специализиран софтуер;
  • Производствени практики в реална работна среда в хотели от висока категория (Хаят, Риц);
  • Знания и умения по английски и още един чужд език.