ПРОФЕСИЯ „Графичен дизайн“

ПРОФЕСИЯ „Графичен дизайн“

Паралелка „Графичен дизайн“ ще има още от тази учебна година в ПГПЧЕ “Алеко Константинов“ и тя ще е единствената такава в Софийска област. Графичният дизайн е в списъка на най-актуалните и предпочитани в момента  STEM професии. Освен това е широкоспектърна специалност, която дава много възможности за реализация: от създаване на собствено консултантско студио за проектиране и оформяне на печатни и електронни материали до професионално студио за създаване на специализиран софтуер за графична обработка. Същевременно в стратегията на училището е заложено изграждането на STEM CreativeHUB, идейният проект за който е вече готов. Вече са проведени разговори за привличане на най-добрите преподаватели по специалните предмети. Имаме договори за сътрудничество и с висши учебни заведения. Завършилите паралелката излизат с топ професия и свидетелство за професионална квалификация.

Визуализацията на проекта може да видите в галерията: