От приятели За приятели

Празничният ден по изпращането на абитуриентите в нашата гимназия винаги се организира и осъществява от единадесетокласниците. Тази година те се постараха изключително много, за да трогнат, усмихнат, зарадват и замислят своите съученици и приятели. От малките, кокетни изненадки на всеки чин през оригинално украсените класни стаи и фоайе до едно емоционално, вълнуващо и запомнящо се тържество, в което радостта и сълзите, веселите случки и шеговитите сценични закачки оставиха един прекрасен спомен у всеки присъствал.

Освен следващите абитуриенти, в организацията на празника се включиха и много други ученици с помощ при украсата и озвучаването. Всичко се случи благодарение и на преподавателите Веселка Прокопиева и Мартина Тодорова, на Анелия Йорданова и Милена Николова.

Нашите абитуриенти и класните ръководители им ръководители сърдечно благодарят на всички „замесени“ в днешния незабравим ден!