Летописът на училището съхранява споменът за всяка всеотдайна дейност, осмислила животът на учители и ученици, хора на духа, свързали съдбата си с ПГПЧЕ ”Алеко Константинов”. Общият им принос в образованието определя самочувствието, но и огромната отговорност, която носи всеки, който прекрачва прага на училището.

На 15 септември 1982 г. удря първият звънец в гимназията (тогава ЕСПУ ”Васил Левски”).

Днес тя е една от най-добрите в страната ни. Една част от завършилите я ученици продължават образованието си в родните ни университети, а друга част – в чужбина. Благодарение на своите усилия и изключителния професионализъм на учителите нашите възпитаници прославят родината ни по света. 

В приоритетите на училището са и хуманизацията и естетизацията на учебно-възпитателната работа с цел формиране и развитие на познавателните и творчески умения на учениците. На учениците се предлага богата и разнообразна извънкласна работа в клубове и секции. 

На фона на всички постижения на училището през годините от създаването му до днес, най-голямата гордост на училището са неговите възпитаници, а най-ценният ресурс са учителите. Благодарение на професионализма на педагозите, всеотдайността и любовта им към учениците, гимназията има своето богато минало, динамично и успешно настояще и перспективно бъдеще. 

16.11.1981 г. – откриване на новата сграда на ЕСПУ ”В. Левски”;

15.09.1982 г.

 • Откриване на паралелки с преподаване на английски, френски и руски език.

 

от 1982 г.

 • ПГПЧЕ „Алеко Константинов“ е със статут на асоциирано училище към глобалната училищна мрежа на ЮНЕСКО.

 

1991 г.

 • Обособяване на Гимназия с преподаване на чужди езици „Алеко Константинов“.
 • Откриване на паралелка с преподаване на немски език.

 

1992 г.

 • Първи ученици, приети във висши учебни заведения на Република Франция – Вася Пейчева.

 

1996 г. 

 • Създаване на клуб Дебати от Арлийн Кларк, преподавател по английски език от САЩ. След заминаването й ръководител на отбора е Мая Арнаудова.

 

1997 г.

 • Признаване на дипломите за средно образование на учениците от паралелките с преподаване на френски език в Република Франция.

 

1998 г.

 • В училището се въвежда изучаването на италианският език като втори чужд език.

 

2002 г.

 • Първо отборно място на гимназията на Националната олимпиада по философия.
 • Носител на Национална диплома за завършено средно образование – Миглена Матева.
 • Създаване на клуб „Екопарламент“ в училището.

 

2005 г.

 • В училището се въвежда изучаването на испански език като втори чужд език.

 

2007 г.

 • ПГПЧЕ „Алеко Константинов” е домакин на Националната олимпиада по философия.

 

2011 г.

 • ПГПЧЕ „Алеко Константинов” – домакин на Националната олимпиада по гражданско образование.

от 2013 г.

 • ПГПЧЕ „Алеко Константинов“ е асоцииран член на училищната мрежа на Кеймбридж училища в България.

 

от 2016 г. до настоящия момент 

 • Училище за лидери. Успешен проект, създаден през 2016 г. от семейство Дарина и Данаил Стоянови – бивши възпитаници на гимназията, с мото „Вдъхнови (се)”. Проектът има за цел да подготвя бъдещи лидери като организира срещи, работни ателиета и дискусии с успешно реализирали се личности в различни области на живота, от света на бизнеса, науката, изкуството, новите технологии, журналистиката и други. 

 

от 2017 г.

 • ПГПЧЕ „Алеко Константинов“ е сертифицирано Училище посланик на Европейския парламент. 

 

 

 

 

 

 

 

от 2019 г.

Филмов фестивал Правец за късометражен филм на английски език. Посветен на ученическото творчество, насърчава иновациите, себеизявата и енергията за работа.